KELGUKLASSID
Sprindi-distantsid Keskmaa-distantsid Pikamaa-distantsid
5-25 km 80-250 km alates 250 km
Sp2 MD6 LD8
Sp4J MD12 LDU
Sp4
Sp6 kelgurakend
Sp8
Sp10
SpU

 
Baltimaades korraldatakse sprindivõistlusi 2-, 4- ja 6-koera klassis eraldi põhjamaiste tõugude (NB) ja muude tõugude (Open) arvestuses. Võistlusdistants läbitakse 2x kahel järjestikusel päeval (harva ühel päeval). Keskmaa puhul läbitakse võistlusdistants enamasti 3x kolmel järjestikusel päeval, kokku vähemalt 80 km. Pikamaavõistluse puhul läbitakse distants 1x vastavalt reeglitele puhkuse ja sõiduaega kombineerides mitmeid päevi (Näiteks: Finnmarksløpet 2012 võitja läbis 1044 km distantsi 6 päevaga).
 
Koerte vanus peab olema vähemalt 12 kuud, SpU ning kesk- ja pikamaaklassides vähemalt 18 kuud.*
 

Sprindiklassid

 
Sp2  kahe koera klass, rakend koosneb mitte rohkem kui kahest koerast.

Sp4Jnelja koera juuniorklass, rakend koosneb 3-4 koerast. Võistleja vanus 14-16.a.

Sp4 nelja koera klass, rakend koosneb 3-4 koerast. Võistleja peab olema vähemalt 16-aastane.

Sp6 kuue koera klass, rakend koosneb 4-6 koerast. Võistleja peab olema vähemalt 16-aastane.

Sp8 kaheksa koera klass, rakend koosneb 5-8 koerast. Võistleja peab olema vähemalt 16-aastane.

Sp10 kümne koera klass, rakend koosneb 7-10 koerast esimeses sõidus ning mitte vähem kui 5-st koerast igas järgnevas sõidus. Võistleja peab olema vähemalt 16-aastane.

SpU piiramatu koerte arvuga avaklass, rakend koosneb vähemalt 7-st koerast esimeses sõidus ning mitte vähem kui 5-st koerast igas järgnevas sõidus. Võistleja peab olema vähemalt 16-aastane.

 

Keskmaaklassid

 
MD6 kuue koera klass, rakend koosneb 4-6 koerast. Võistleja peab olema vähemalt 18-aastane.

MD12 kaheteistkümne koera klass, rakend koosneb 8-12 koerast esimeses sõidus ja vähemalt 7-st koerast igas järgnevas sõidus.  Võistleja peab olema vähemalt 18-aastane.

 

Pikamaaklassid

 
LD8 kaheksa koera klass, rakend koosneb 6-8 koerast esimeses sõidus ja vähemalt 5-st koerast igas järgnevas sõidus. Võistleja peab olema vähemalt 18-aastane.

LDU piiramatu koerte arvuga avaklass**, rakend koosneb vähemalt 8-st koerast esimeses sõidus ja vähemalt 7-st koerast igas järgnevas sõidus. Võistleja peab olema vähemalt 18-aastane.

 
* IFSS Race Rules
** Pikamaadistantsi avaklassis võib IFSS võistluse korraldaja soovil määrata maksimaalse koerte arvu rakendis.