märts 192016
 

PD_2016_06

 

Polardistans on Rootsis toimuv, pikkade traditsioonidega, ainult põhjamaiste kelgukoerte (alaska malamuudid, grööni koerad, samojeedi koerad ja siberi huskyd) võistlus. Mõõtu võetakse 160 km ja 300 km distantsil. Viimasel konkureeriti tänavu ühtlasi ka WSA (World Sleddog Association) pikamaa EM tiitlile.

Kelgurakendid jaotatakse sellel võistlusel kahte klassi: B – alaska malamuudid, grööni koerad ja samojeedi koerad ning C – siberi huskyd. Võistluskõlbulikuks tunnistatakse vaid kindlatele nõuetele vastav kelk ning varustus, mis peab olema kaasas kuni finišijoone ületamiseni, mille järgselt teostatakse koheselt hoolikas kontroll.

Heinrich Lukk läbis esimese eestlasena tänavuse Polardistans’i oma kaheksa malamuudi rakendiga B klassis. Distantsi pikkuseks oli sel aastal 175 km.

Maastik oli üsna mägine. Stardist laskus rada lauge kurviga järvele, mille ületamise järgselt algas üks lõputuna näiv ronimine järjest kõrgemale ja kõrgemale kuni 940 meetrini (üle mere pinna). Seejärel rada laskus veidi ning distantsi teise poole alguses tuli läbida kontrollpunkt, kus teostati koertele põhjalik veterinaarkontroll ning soovi korral võis pikemalt puhata. Kõik rakendi koerad pidasid kenasti vastu ning veidi üle tunni ajalise puhkuse järel asuti taas teele.

Kontrollpunktist finišini tuli veelkord ületada raja kõrgeim osa ja nii tuli arvestuslikult tõusude kogusummaks ligi 1500 meetrit. Pikema, kohati väga head kelgu ja rakendi juhtimise oskust nõudva, laskumise järgselt, algas koerte jaoks raja kõige raskem osa. Viimased 20 km enne finišit liikus rada üle küngastiku ikka üles ja alla ja taas üles – nagu tüüpilisel Lõuna-Eesti kuppelmaastikul. Lõpuks hakkas paistma järv, mille teisel kaldal juba oodati rakendit finišisse.

Tulemuseks oli 175 km distantsi läbimine ajaga 21:05:54 ning suurepärane 3. koht. Selles võistlusklassis osales kokku 9 kelgukoerarakendit, mille koosseisus võisid olla nii alaska malamuudid, grööni koerad kui ka samojeedi koerad.  Heinrich Lukk’i rakend oli ühtlasi parim ainult alaska malamuutidest koosnev rakend.

Heinrich Lukk facebook konto vahendusel saab vaadata pildialbumit ning videolõiku Polardistans 2016 võistluselt.