Huvitun RAKENDIVEOST

 

1. Mõistlik oleks alustada kõigepealt konsultatsiooniga. Leia alaska malamuutide kasvataja, kes tegeleb kelgukoerte õpetamise ja treenimisega ning kelle koerad on edukad ka kelgukoeraspordivõistlustel. Küsi nõu ja palu abi koera treenimisel.

2. Kui otsustad omal käel alustada kutsika treenimist, tuleks silmas pidada järgmist:

–  kelgukoera treenimine põhineb nii mentaalsel kui füüsilisel treeningul. Üks ilma teiseta ei anna soovitud tulemusi. Varases kutsikaeas alustatakse mentaalse treeninguga, hilisemas kutsikaeas lisatakse lähtudes tema arengust järg-järgult ka füüsilist koormust

– treeningute pikkus ja intervall peab lähtuma kutsika vanusest, sellega ei tohi üle pingutada. Reeglina on mitu ajaliselt lühemat treeningut tulemuslikumad kui üks pikk

–  kõik mida kutsikas õpib esimese 16 elunädala jooksul, jääb eluks ajaks domineerima. See kehtib ühtviisi nii hea ja vajaliku kui ka taunitava osas

–  suhtlemine koeraga kogu treeningprotsessi vältel peab olema koerale üheselt mõistetav, rahuliku ja enesekindla hääletooniga. Taunitavat käitumist tuleb keelata, positiivset kiita ja premeerida

–  hea kelgukoer on kontaktne ja kuulekas, hästi sotsialiseeritud nii inimeste kui teiste koertega, osakab seista ja käskluse peale jääda paigale, oskab olla ketis või stake-out liinis. Need omadused ja oskused on alus, mille omandamise järgselt saab edukalt jätkata spetsiifilisema treeninguga

3. Kui otsustad omal käel alustada täiskasvanud kogemusteta kelgukoera treenimist, tuleks silmas pidada järgmist:

–  täiskasvanud koeraga rakendiveo treeningut alustades on kõige olulisem teha kindlaks koera hetkeseis – kontaktsus, sotsialiseeritus ja kuulekus – seejärel hinnata tema rakendiveopotentsiaali. Selle info põhjal saab planeerida konkreetse koera õppe- ja treeningprotsessi, alustada nö. õigest otsast

–  kõige lihtsam ja tulemuslikum viis täiskasvanud varasemate kogemusteta kelgukoera treenimiseks on suuremas rakendis koos teiste kogenud kelgukoertega talle harjutusvõimaluse pakkumine

–  kui treenid koera individuaalselt, püüa vältida rutiini ja füüsilist ülekoormust

 

PÕHILISED TREENINGVAHENDID JA -MEETODID

1. Veorakmed ja nende koerale selga panemine ning ära võtmine
2. Veorakmete külge kinnitatud köiejupi vm kerge ja ohutu eseme järel vedamine
3. Koera rakendamine veoliini abil veovöö külge, selliselt jalutamine või jooksmine, suusatamine
4. Koera rakendamine veoliini abil jalgratta, tõukeratta või tõukekelgu ette
5. Kahe koera rakendamine tõukeratta või kelgu ette
6. Mitme koera rakendamine kelgu või veokäru (suuremate rakendite puhul ka ATV) ette

 

KELGUKOERASPORT

Kelgukoerasporti harrastatakse sügisest kevadeni kasutades erinevat varustust – kelgud, rattad, kärud, veovööd, liinid ja veorakmed. Kelgukoeraspordis võisteldakse lumega aladel kelgu-, pulka–  ja suusaklassides ning lumeta aladel koerakrossi-, jalgratta-, skuutri(tõukeratta)– ja käruklassides. Kelgukoeraspordivõistluste toimumisest Eestis ja lähiriikides annab ülevaate võistluskalender. Võistluste tulemused näitavad kelgukoeraspordi populaarsuse tõusu. Lisaks tasub uurida ka lühendiseletusi ja IFSS võistlusreegleid.