KOERAKROSSI KLASSID
juuniorklassid seenior- ja veteraniklassid
DCMJ1 DCM koerakross
DCWJ1 DCW
DCMJ2 DCMV
DCWJ2 DCWV

 
 
Koerakrossi jooksjal peab olema vähemalt 7 cm laiune veovöö, mille külge kinnitub veoliin koos koos amortisaatoriga. Veoliini üks ots kinnitub korera veorakmete külge ning teine, jooksja poolne ots veovöökülge, kusjuures on keelatud selles otsas kasutada metallist haake või rõngaid. Veoliini kogupikkus väljavenitatult peab olema vahemikus 2-3 m. Koera ei tohi tõmmata ega mingil moel sundida ning jooksja ei tohi liikuda koera tempost kiiremini.*
 

Juuniorklassid

 
DCMJ1koerakross (mehed), noorem juuniorklass. Võistleja vanus 14-16 a.

DCWJ1koerakross (naised), noorem juuniorklass. Võistleja vanus 14-16 a.

DCMJ2koerakross (mehed), vanem juuniorklass. Võistleja vanus 17-20 a.

DCWJ2koerakross (naised), vanem juuniorklass. Võistleja vanus 17-20 a.
 

Seenior- ja veteraniklassid

 
DCMkoerakross (mehed). Võistleja vanus 21-39 a. või vanem.

DCWkoerakross (naised). Võistleja vanus 21-39 a. või vanem.

DCMVkoerakross (mehed), veteraniklass. Võistleja vanus alates 40 a. Võistleja ei tohi joosta ühel ja samal võistlusel nii seeniori kui veteraniklassis.

DCWVkoerakross (naised), veteraniklass. Võistleja vanus alates 40 a. Võistleja ei tohi joosta ühel ja samal võistlusel nii seeniori kui veteraniklassis.
 
 
* IFSS Race Rules